Missie en Visie

De mens in zijn geheel

We geloven sterk in een benadering die rekening houdt met de twee-eenheid van lichaam en geest, waarbij er sprake is van permanente wederzijdse beïnvloeding en communicatie. Ons denken, voelen en doen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ons bewustzijn situeert zich niet enkel in onze hersenen en in ons zenuwstelsel maar zetelt eveneens in al onze cellen en weefsels.

Ervaringsgericht werken (met of zonder paarden) werkt in op dit geheel. Zo kunnen we doorvoelen wat een bepaalde verandering in onze gedachtenpatronen teweeg brengt in ons lichaam en tot welke actie ons dit kan aanzetten. Eveneens kunnen lichamelijke gewaarwordingen ons in contact brengen met verlangens, angsten of herinneringen waarvan we ons eerst niet bewust waren. Op deze manier maken we contact met meer onbewuste processen en boren we onbekende en/of onbewuste kwaliteiten aan. We gaan samen op zoek naar een innerlijk draagvlak om onze schaduwkanten te ontdekken, toe te laten en te omarmen. Om zo te groeien in ons mens-zijn.

Mobirise
Mobirise
De mens als relationeel wezen

Elke mens is uniek en draagt krachten en kwaliteiten in zich. Wie we zijn of worden, ontwikkelt zich binnen het grotere geheel van onze context, de cultuur waarin we leven, het levenspad dat we bewandelen, de keuzes die we maken, de levenslessen waarvan we deelgenoot worden, de opvoeding die we genieten, de relaties die we aangaan... Een mens kan niet gezien worden los van zijn omgeving. We maken allemaal deel uit van een groter geheel, gaande van onze directe leefomgeving, ons gezin en onze familie, tot het grootste geheel: het universum. Wij zien verbondenheid en zingeving als belangrijke verankeringspunten binnen de begeleiding.

Afstemming als essentieel principe in de begeleiding

We stellen de persoon die zich aanmeldt en zijn hulpvraag centraal. De vorm die de begeleiding aanneemt, komt tot stand vanuit de menselijke interactie tussen ons beide en de afstemming op jou als persoon. We verbinden ons met het verhaal dat je brengt en reiken uit naar het verlangen dat zich roert in jou.

Een veilig kader creëren waarbinnen een goede vertrouwens- en samenwerkingsrelatie tot stand komt, zien wij als een basisvereiste binnen elke vorm van begeleiding!

Mobirise
Mobirise
Het tempo van de cliënt

Dit is voor ons een natuurlijk principe. Elk levend organisme hanteert zijn eigen tempo. We vragen een eik ook niet om even snel te groeien als een populier!

Graag gaan we met jou op pad om nieuwe wegen te verkennen om (oude) problemen het hoofd te bieden. We gaan samen op zoek naar wie je wilt zijn of worden vanuit je diepere kern. We boren onbekende en/of onbewuste kwaliteiten aan. We bouwen aan een innerlijk draagvlak om ook schaduwkanten toe te laten en zelfs te omarmen.

© Copyright 2022 Velsterhoeve, all rights reserved
Website and logo by Daix Sarah - Photos by Van Mol Marijke

Landing Page Software