Over ons

Ontstaan

Mobirise

In 2022 werd Velsterhoeve geboren uit het vroegere 'Paarden-kracht' en vond een nieuwe thuis.

Om toekomstige groei mogelijk te maken, wordt er gebouwd aan verbetering.

Daar waar paarden-kracht uitsluitend stond voor psychotherapie met paarden, streeft Velsterhoeve ernaar om een ruimer aanbod te creëren, afgestemd op de noden van de cliënt.

Als de verbouwingen afgerond zijn, zal er een praktijkruimte beschikbaar zijn zodat we zowel binnen als buiten kunnen werken. Daarnaast zal ons team multidisciplinair groeien. 

Mobirise

Missie en visie

We zijn een holistische praktijk. Dat wil zeggen dat we jou zien voor wie je bent en wil zijn, in je totaliteit en als geheel. Rekening houdend met alles dat jou als mens vormt en gevormd heeft. Met alles dat jou maakt tot de unieke persoon die je bent.

Omdat we als mens vorm krijgen binnen een relationele context, zien we de relatie die wij (en ook onze dieren) met jou aangaan als een belangrijke bouwsteen binnen de therapie. 

Op basis van jouw hulpvraag gaan we samen op pad. Met de nodige nieuwsgierigheid en flexibiliteit verkennen we jouw verhaal, jouw noden en behoeften, de hindernissen waarover je struikelt zowel als de hindernissen die je reeds succesvol hebt genomen… We kijken samen keer op keer naar wat nodig is en naar wat volgens jouw tempo haalbaar is als volgende stap in jouw groeiproces. Bij Velsterhoeve geloven we erin dat de meest kleine stapjes het begin zijn van een grote beweging. Zoals een regendruppel een rimpeling geeft in het gehele wateroppervlak. 

Wie zijn wij ?

Vera De Laet
Psychotherapeut

kinderen vanaf 10j
jongeren
volwassenen

Sarah Daix
Psychologisch Consulent
Horse Reflected Coach

(jong)volwassenenSessieverloop en prijzen

Onze kudde© Copyright 2022 Velsterhoeve, all rights reserved
Website and logo by Daix Sarah - Photos by Van Mol Marijke

Landing Page Maker