Over ons

Ontstaan

Mobirise

In 2022 werd Velsterhoeve geboren uit het vroegere 'Paarden-kracht' en vond een nieuwe thuis.

Daar waar Paarden-kracht uitsluitend stond voor psychotherapie met paarden, streeft Velsterhoeve ernaar om een ruimer aanbod te creëren, afgestemd op de noden van de cliënt.

Er werd een nieuwe praktijkruimte gebouwd zodat er zowel binnen als buiten gewerkt kan worden.

Ons team zal multidisciplinair groeien om expertise te verruimen.

Missie en visie

We zijn een holistische praktijk. Dat wil zeggen dat we jou zien voor wie je bent en wil zijn, in je totaliteit en als geheel. Rekening houdend met alles dat jou als mens vormt en gevormd heeft. Met alles dat jou maakt tot de unieke persoon die je bent.

Omdat we als mens vorm krijgen binnen een relationele context, zien we de relatie die wij (en ook onze dieren) met jou aangaan als een belangrijke bouwsteen binnen de therapie. 

Op basis van jouw hulpvraag gaan we samen op pad. Met de nodige nieuwsgierigheid en flexibiliteit verkennen we jouw verhaal, jouw noden en behoeften, de hindernissen waarover je struikelt zowel als de hindernissen die je reeds succesvol hebt genomen… We kijken samen keer op keer naar wat nodig is en naar wat volgens jouw tempo haalbaar is als volgende stap in jouw groeiproces. Bij Velsterhoeve geloven we erin dat de meest kleine stapjes het begin zijn van een grote beweging. Zoals een regendruppel een rimpeling geeft in het gehele wateroppervlak. 

Ons team

We streven ernaar om multidisciplinair te groeien zodat ons aanbod nog beter afgestemd kan worden op onze cliënten.
Op regelmatige basis doen wij aan intervisie en volgen we de nodige bijscholingen.

Vera De Laet
Psychotherapeut
Praktijkcoördinator

kinderen vanaf 12j
jongeren
volwassenen

Sarah Daix
Psychologisch Consulent
Horse Reflected Coach 
Loopbaancoach


jongeren
volwassenen

Onze kudde

Free
Ruin
Geboren in '94
(met pensioen)
Eowyn
Merrie
Geboren in '09

Dolly
Merrie
Geboren in '17
(in opleiding)

© 2022 - 2024 Velsterhoeve - holistische praktijk voor psychotherapie en coaching - alle rechten voorbehouden. Website/logo door Sarah Daix

AI Website Generator