Mobirise

Vera De Laet
Psychotherapeut

kinderen vanaf 10j
jongeren
volwassenen

Er kan individueel of in gezinsverband gewerkt worden.

Ik geloof in de natuur als een plek om te herbronnen. Als kind al was de natuur voor mij een manier om weg te komen van een gezin waar veel spanning heerste en ik me met mijn gevoelens geen raad wist. In de natuur kwam ik tot rust en in contact met mijn innerlijke weten.

In het geven van individuele rijlessen aan kinderen/jongeren met specifieke noden mocht ik ervaren dat ook zij veel baat hebben bij deze manier van doen, deze manier van zijn. Ik was net geen 40 toen ik besloot om mezelf te herscholen, op zoek naar een manier om dit uit te dragen.

De opleiding Bachelor in de Gezinswetenschappen en een Coachingsopleiding met paarden waren de aanzet om nog verder op zoek te gaan naar kaders en methodieken die me konden helpen op mijn missie.

De vierjarige psychotherapieopleiding in de Interactionele Vormgeving was de ontbrekende schakel. De integratieve opleiding liet mij kennis maken met verschillende theoretische kaders en verschillende stromingen binnen de psychotherapie. Het werken op maat van de persoon die voor je staat, rekening houdende met wat hem of haar aanspreekt, staat hierbij voorop. Het soms woordeloos en meer ervaringsgerichte werken met de paarden, sluit hier voor mij naadloos op aan. 

Mobirise

Ik beschouw de mens als een bio-psycho-sociaal wezen waarbij niet alleen de link tussen lichaam en geest van belang is maar ook relationele (of interactionele) aspecten mee in rekening genomen worden.

Dit kijken vanuit een ruimer kader om vervolgens te verkennen wat er in de diepte aanwezig is, vind ik erg belangrijk. Vanuit deze optiek trek ik ook behoorlijk veel tijd uit voor het intakegesprek omdat dit de basis vormt voor het latere uitdiepen van wat er speelt. Ook op latere tijdstippen in de begeleiding zal ik tijd uittrekken om terug te koppelen en opnieuw te verbreden, te verruimen of net verder te gaan verdiepen.  

De opgedane kennis en vaardigheden combineer ik vanuit mijn eigen stijl , mijn eigen persoonlijkheid. Dit zowel mét als zonder paarden.

Naast mijn therapeutische werk, ben ik nog steeds deeltijds werkzaam in mijn oude job als boekhoudster. Op deze manier sta ik ook in contact met het bedrijfsleven. De kennis en ervaring die ik in deze context (zowel non-profit als profit) heb opgedaan, vormen mij mee tot wie ik ben.

Sinds 2018 werk ik één dag per week in de groepspraktijk De Nieuwe Maan te Turnhout. Het contact met de collega's is zowel inspirerend als ondersteunend. Vanuit die optiek ging ik daarom op zoek naar mensen om mee samen te werken binnen mijn eigen praktijk.

Op geregelde basis volg ik bijscholingen (Voice Dialogue, Beeldend werken met kinderen, Traumahealing, Cognitief Coachen met paarden, Trauma te paard, Focussen).

En eveneens op regelmatige basis woon ik een intervisiegroep bij en volg ik supervisie.

Mobirise

In het kader van mijn eindwerk in de psychotherapieopleiding heb ik mij verdiept in het fenomeen “angst”. Angst is een gevoeligheid waar ik zelf als sinds mijn kindertijd mee te maken heb en die ik dan ook van binnenuit ken. Ook hier is het contact met de natuur en de paarden een katalysator maar ook bron van herstel of groei geweest.

Ik kijk er naar uit jou te ontmoeten! 

Afspraak maken

Bij een aantal ziekenfondsen beschik ik over een erkenningsnummer als psychotherapeut waardoor er een terugbetalingsregeling van toepassing is. Bevraag dit best even bij aanvang van de therapie.

Telefonisch

0476 213 702                         

E-mail

veradelaet@gmail.com

Afspraak mogelijk op

woensdag en zondag

Ondernemingsnr

BE0654 716 742

Contact opnemen met Vera

Ik ben ook te vinden op https://www.vindeentherapeut.be/therapeut/therapeut-in-de-interactionele-vormgeving-i-v-vera-de-laet-halle-kempen.html

© Copyright 2022 Velsterhoeve, all rights reserved
Website and logo by Daix Sarah - Photos by Van Mol Marijke

WYSIWYG HTML Editor